Gezond sporten

 • Sportmedisch geschiktheidsonderzoek – start seizoen 2021-2022:
  • Recreatieve leden:

Iedere nieuwe aansluitende schaatser zal verplicht een sportmedisch geschiktheidsonderzoek moeten ondergaan (geschikt om te sporten, geen hartonderzoek; eenmalig bij aansluiting). Hiervoor zal er een attest gemaakt worden waarbij dat de arts “na anamnese en klinisch onderzoek” geen tegenindicaties heeft gevonden voor te schaatsen.

  • Competitieve leden:

Geen bijkomende formaliteiten bij overgang van recreatie naar competitie. Elke schaatser die competitief deelneemt moet op twee/drie momenten in hun jonge carrière sportmedisch nagekeken worden.

 1.  Op 14 jaar (15 jaar of 16 jaar afhankelijk van instroom in competitie): verplicht een eerste diepgaand sportmedisch geschiktheidsonderzoek. De schaatsers dienen langs te gaan bij een erkende sportkeuringsarts (www.sportartsen.be) nadat ze eerst de vragenlijst invullen (www.sportkeuring.be) die ze naar een arts naar keuze elektronisch kunnen doorsturen voor de consultatie.
 2. Op 18jaar (of 19 jaar afhankelijk van instroom in competitie) wordt dit onderzoek herhaald.
 3. Op 35 jaar: competitieve leden zullen gevraagd worden om naar een erkend sportkeurings-arts te gaan voor dezelfde onderzoeken als de 14 en 18-jarige maar nu mét inspannings-ECG.

Let op! Deze officiële keuringen zijn nooit terugbetaald en kosten gemiddeld tussen de 60 en 80 euro. Bepaalde mutualiteiten zoals Vlaams neutraal en Vlaams onafhankelijke betalen een gedeelte hiervan terug. 

 • Medisch team

De federatie betrekt een medisch team bij het uitwerken van het gezond sporten beleid.

  • Sportarts: Mathias Peeters
  • Kinésitherapie: Movenda
  • Diëtist: Louis Vanderbleeken