• Aanspreekpunt integriteit (API) VLSU

Marij Timmerman (marij.timmerman@vlsu.be) en Jan Dierick (jan.dierick@vlsu.be) zijn vanuit de VLSU aangesteld als aanspreekpersoon integriteit. Een aanspreekpersoon integriteit (API) is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, coaches of clubbestuurders of andere betrokkenen terecht kunnen met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag (pesten) of lichamelijke en seksuele integriteit. De API van de VLSU is ook de contactpersoon met ICES en eventuele API’s op clubniveau. De API draagt er mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. 

  Campagne: Kijk niet weg van grensoverschrijdend gedrag #kijknietweg. 
Ben jij getuige of heb je vragen?
Contacteer 1712.
  • Binnen onze club zijn volgende personen de aanspreekpunten integriteit

Gerda Vandezande

penningmeester@hivernia.be

Preventie, vorming en sensibilisering

De VLSU wil samen met clubs, trainers en lesgevers inzetten op het creëren van een veilige sportomgeving voor jong en oud. Een omgeving waar zowel kinderen, jongeren en volwassen met elkaar leren omgaan en zich volledig kunnen ontplooien. Het is onze plicht om er alles aan te doen wat haalbaar is om de lichamelijke en seksuele integriteit van onze jonge sporters te beschermen. Op die manier kunnen sportclubs veilige, gezonde havens zijn voor de volwassenen van morgen.

Hieronder kunnen jullie tips en informatie terugvinden die nuttig kunnen zijn bij de begeleiding en ondersteuning van recreatieve en competitieve atleten: 

 

 

© 2019, website powered by Twizzit.com