Commissie Gezond en Ethisch Sporten (CGES) 

De VLSU beschikt over een Commissie Gezond en Ethisch Sporten. Deze commissie is een adviesorgaan dat zowel aan de VLSU, de leden-clubs, als aan de toegetreden leden advies verleent omtrent problemen en vragen rond gezond en ethisch sporten. Op basis van de problemen die worden gesignaleerd, kunnen richtlijnen gegeven worden aan de VLSU omtrent het te voeren beleid inzake gezond en ethisch sporten.

De commissie staat zo in voor het vormgeven, uitvoeren en opvolgen van een gezond sporten beleid van de VLSU, en dit zowel op niveau van de VLSU als op niveau van de clubs en de sporters.

De commissie komt minstens eenmaal per jaar samen en geeft advies over, onder meer, volgende thema’s :

  • Medische geschiktheid
  • Blessurepreventie
  • Actuele medische vragen
  • Leeftijdsgrenzen
  • Analyse medische structuren
  • Ethische code
  • Grensoverschrijdend gedrag
  • Dopingcode

Gezond sporten

Ethisch sporten

Stop pesten